Prezydent

Prof. Zbigniew Bartuzi

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, UMK

 

Prezydent-elekt

Prof. Marek Kulus

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, WUM

 

Wice-prezydent

Prof. Magdalena Czarnecka–Operacz

Katedra i Klinika Dermatologii, UM w Poznaniu

 

Sekretarz

Dr Jacek Gocki

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, UMK

 

Skarbnik

Dr Izabela Kupryś-Lipińska

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi

 

Prezydent kadencji 2012-2015
Członek Zarządu

Prof. Bolesław Samoliński
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, WUM

 

Członek Zarządu

Prof. Krzysztof Buczyłko

Centrum Alergologii w Łodzi

 

Członek Zarządu

Prof. Andrzej Emeryk

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediarycznego, UM w Lublinie

 

Członek Zarządu

Prof. Jerzy Kruszewski

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, WIM

 

Członek Zarządu

Prof. Piotr Kuna

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi

 

Członek Zarządu

Dr hab. Maciej Kupczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi

 

Członek Zarządu

Prof. Ryszard Kurzawa

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka Zdrój

 

Członek Zarządu

Prof. Rafał Pawliczak

Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, UM w Łodzi

 

Członek Zarządu

Dr Piotr Rapiejko

Klinika Otolaryngologii WIM, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych, Warszawa

 

Członek Zarządu

Prof. Barbara Rogala

Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, ŚUM

 

Członek Zarządu

Prof. Zenon Siergiejko

Samodzielna Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii, UM w Białymstoku