Prezydent

Prof. Marek Kulus

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, WUM

 

Wice-prezydent

Prof. Magdalena Czarnecka–Operacz

Katedra i Klinika Dermatologii, UM w Poznaniu

 

Prezydent kadencji 2015-2018

Prof. Zbigniew Bartuzi

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, UMK

 

Prezydent Elekt

Prof. Maciej Kupczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi

 

Sekretarz

Prof. Henryk Mazurek

 

Skarbnik

Dr Izabela Kupryś-Lipińska

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi

 

Członek Zarządu

Prof. Bolesław Samoliński

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, WUM

 

Członek Zarządu

Prof. Jerzy Kruszewski

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, WIM

 

Członek Zarządu

Prof. Piotr Kuna

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, UM w Łodzi

 

Członek Zarządu

Dr Piotr Rapiejko

Klinika Otolaryngologii WIM, Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych, Warszawa

 

Członek Zarządu

Prof. Barbara Rogala

Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, ŚUM

 

Członek Zarządu

dr hab. Marta Chełmińska
 

 

 

Członek Zarządu

prof. Ewa Czarnobilska
 

 

 

Członek Zarządu

dr Piotr Dąbrowiecki
 

 

Członek Zarządu

prof. Marek Kowalski
 

Członek Zarządu

prof. Marcin Moniuszko