Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego

Prof. Danuta Chmielewska-Szewczyk

 

 

Wice-Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego

Dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka

 

 

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego

Dr Krzysztof Pałgan

 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Dr hab. Radosław Gawlik

 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Kowal