Zarząd Sekcji:

Przewodniczący: Dr hab n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta
Wiceprzewodniczący: Dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz
Sekretarz: Małgorzata Filanowicz
Skarbnik: Joanna Flisińska
Członek Zarządu: Krystyna Szymańska


Do pobrania: Opinia w sprawie immunoterapii swoistej przeprowadzanej przez pielęgniarki w Polsce