Zebranie wyborcze oddziału – 7 czerwca 2018 r. 

Zarząd Oddziału (kadencja 2015-2018):

 

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka – Operacz

 

• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Marek Popielarz
• Skarbnik: Dr n. med. Danuta Mądra-Rogacka
• Sekretarz: Dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz
• Członek: Dr n. med. Tadeusz Grochowina

Komisja Rewizyjna:

• Przewodnicząca: Dr n. med Renata Szwankowska
• Członek: Dr n. med. Maria Majkowska-Przybył
• Członek: Dr n. med. Ewa Springer

Siedziba Oddziału:

Oddział Wielkopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

SP Szpital Kliniczny Nr 1 UM w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
e-mail: oddzial.wielkopolski@pta.med.pl