Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

 

Przewodniczący:

Lek. Magdalena Zakrzewska

 

• Wiceprzewodniczący: Lek. Piotr Klementowski
• Skarbnik: Lek. Maria Welenc
• Sekretarz: Lek. Wojciech Jasiński
• Członek: Lek. Piotr Przelaskowski

Komisja Rewizyjna:

• Członek: Lek. Wojciech Dobrzeniecki
• Członek: Lek. Sławomir Raczkowski
• Członek: Lek. Urszula Panek

Siedziba Oddziału:

Oddział Warmińsko-Mazurski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
ul. Żołnierska 16c
10-561 Olsztyn
e-mail: oddzial.warminsko-mazurski@pta.med.pl