Zebranie wyborcze oddziału – 9 czerwca 2018 r. 

 

Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

 

Przewodniczący:

Dr hab. n. med. Radosław Gawlik

 

• Wiceprzewodniczący: Dr hab. n. med. Alicja Grzanka
• Skarbnik: Prof hab. n. med. Barbara Rogala
• Sekretarz: Dr hab. n. med. Joanna Glück
• Członek: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jarząb

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr hab. n. med. Andrzej Bożek
• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Piotr Brewczyński
• Sekretarz: Dr n. med. Małgorzata Rusek

Siedziba Oddziału:

Oddział Śląski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej
Szpital Specjalistyczny nr 5 w Katowicach
ul. Ceglana 35
40-952 Katowice 
e-mail: oddzial.slaski@pta.med.pl