Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

 

Przewodniczący:

Dr hab. n. med Marta Chełmińska

 

• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek
• Skarbnik: Dr n. med. Bożena Kujawska-Kapiszka
• Sekretarz: Dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
• Członek: Dr hab. n. med. Magadalena Lange

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med. Krzysztof Specjalski
• Członek: Dr n. med. Juliusz Nowak
• Członek: Dr n. med. Andrzej Lademan

Siedziba Oddziału:

Oddział Pomorski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Klinika Alergologii
Katedra Pneumonologii i Alergologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
e-mail: oddzial.pomorski@pta.med.pl