Zebranie wyborcze oddziału – 5 czerwca 2018 r. -> zaproszenie

 

 

 

 

Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

 

Przewodnicząca:

Dr hab. n. med. Ewa Świebocka

 

• Wiceprzewodniczący: Prof dr hab. n. med. Krzysztof Kowal
• Sekretarz: Dr n. med. Elżbieta Matuszewska
• Skarbnik: Dr n. med. Izabela Roszko-Kirpsza
• Członek: Prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med. Felicja Tarasiewicz
• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Agnieszka Pampuch
• Sekretarz: Dr n. med. Anna Maria Rogalewska

Siedziba Oddziału:

Oddział Podlaski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

e-mail: ewamariaelzbieta@wp.pl
e-mail: oddzial.podlaski@pta.med.pl