Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

 

Przewodniczący:

Dr n. med. Przemysław Mroczek

• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Sławomir Tokarski
• Skarbnik: Dr n. med. Jolanta Cieśla-Pękosz
• Sekretarz: Dr n. med. Ryszarda Dejniak

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr n. med. Halina Kaczmarz
• Członek: Dr n. med. Marta Rachel
• Członek: Dr n. med. Bogusław Szczepan

Siedziba Oddziału:

Oddział Podkarpacki
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Kliniczny Szpital Specjalistyczny nr 2
ul. Lwowska 60
65-601 Rzeszów
e-mail: oddzial.podkarpacki@pta.med.pl