SZANOWNI PAŃSTWO,

W imieniu własnym i Zespołu Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM, Poradni
Immunologicznej Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Geriatrii SU oraz Oddziału Małopolskiego
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, serdecznie zapraszam do udziału w IX Krakowskim Sympozjum
Alergologii i Immunologii Klinicznej.

Ze względu na duże zainteresowanie zagadnieniem interdyscyplinarnej jednostki chorobowej jaką jest
pokrzywka, aspekty praktyczne diagnostyki i leczenia zostaną przedstawione przez: alergologa,
dermatologa, immunologa i endokrynologa. Ponadto zostanie zaprezentowany temat obrzęku
naczynioruchowego alergicznego i niealergicznego, w tym wrodzony obrzęk naczynioruchowy (HAE). W
drugiej części Sympozjum wykłady będą poświęcone zagadnieniom wpływu zanieczyszczenia środowiska na
występowanie chorób alergicznych oraz nowoczesnym metodom diagnostyki alergologicznej. W ramach
wykładów będą również prezentowane przypadki kliniczne. To co nas wyróżnia spośród innych sympozjów,
to publikacja wykładów prezentowanych podczas konferencji w postaci prac poglądowych lub oryginalnych
w grudniowym numerze Przeglądu Lekarskiego, który otrzymają wszyscy uczestnicy naszego sympozjum.

Serdecznie zapraszam w grudniu do Krakowa na tradycyjne przedświąteczne spotkanie naukowe.

Treść zaproszenia i program

 

Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

 

Przewodniczący:

Prof.  Ewa Czarnobilska

 

• Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Ryszard Kurzawa
• Skarbnik: Dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
• Sekretarz: Dr n. med. Grzegorz Porębski
• Członek: Prof. dr hab. n. med. Lucyna Mastalerz

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr. n. med. Krystyna Targosz
• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
• Członek: Dr. n. med. Zygmunt Podolec

Siedziba Oddziału:

Oddział Małopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków

tel: 12 424 88 98, 12 424 88 91
tel/fax: 12 423 11 22
e-mail: oddzial.malopolski@pta.med.pl