Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

 

Przewodniczący:

Prof.  Ewa Czarnobilska

 

• Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Ryszard Kurzawa
• Skarbnik: Dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
• Sekretarz: Dr n. med. Grzegorz Porębski
• Członek: Prof. dr hab. n. med. Lucyna Mastalerz

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr. n. med. Krystyna Targosz
• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
• Członek: Dr. n. med. Zygmunt Podolec

Siedziba Oddziału:

Oddział Małopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków

tel: 12 424 88 98, 12 424 88 91
tel/fax: 12 423 11 22
e-mail: oddzial.malopolski@pta.med.pl