PROGRAM KONFERENCJI

Oddział Małopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego


HOTEL QUBUS
ul. Nadwiślańska 6, Kraków

22 kwietnia 2017 r. godz. 9.30 – 12.00

9:30 – 9:40

Otwarcie Konferencji

Przewodnicząca OM PTA dr hab. med. Ewa Czarnobilska,
profesor UJ Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Alergologii
prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek

9:40 – 9:50

Spotkanie z Panią Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
mgr Elżbietą Fryźlewicz-Chrapisińską „Miejsce alergologii w planowanej reformie służby zdrowia

9:50 – 10:00

Dyskusja

10:00 – 10:30

Wykład dr med. Jolanta Gawlik „Alergiczny nieżyt nosa w diagnostyce laryngologicznej

10:30 – 10:50

Wykład dr hab. Dorota Myszkowska „Badanie cytologiczne błony śluzowej nosa w diagnostyce różnicowej nieżytu nosa – czy odczyn neutrofilowy wyklucza alergię?

10:50 – 11:00

Prezentacja

11:00 – 11:20

Dyskusja

Przewodnicząca Oddziału Małopolskiego
Polskiego Towarzystwa Alergologiczneg

Dr hab. med. Ewa Czarnobilska

Sekretarz Oddziału Małopolskiego
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Dr med. Grzegorz Porębski

Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

 

Przewodniczący:

Dr hab. Ewa Czarnobilska

 

• Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Ryszard Kurzawa
• Skarbnik: Dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
• Sekretarz: Dr n. med. Grzegorz Porębski
• Członek: Prof. dr hab. n. med. Lucyna Mastalerz

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr. n. med. Krystyna Targosz
• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
• Członek: Dr. n. med. Zygmunt Podolec

Siedziba Oddziału:

Oddział Małopolski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków

tel: 12 424 88 98, 12 424 88 91
tel/fax: 12 423 11 22
e-mail: oddzial.malopolski@pta.med.pl