Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

 

Przewodnicząca:

Dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk

 

 

• Wiceprzewodniczący: Dr n. hum. Renata Zubrzycka
• Skarbnik: Dr Andrzej Durda
• Sekretarz: Dr n. med. Anna Grzywa-Celińska
• Członek: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Dr Magdalena Kowalska
• Członek: Dr Alicja Walczyk
• Członek: Dr Andrzej Rolski

Siedziba Oddziału:

Oddział Lubelski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii, II Katedra Pediatrii
ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
e-mail: oddzial.lubelski@pta.med.pl