Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

 

Przewodniczący:

Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

 

 

• Wiceprzewodniczący: Dr n. med. Dorota Kardas-Sobantka
• Skarbnik: Dr n. med. Izabela Bogus-Buczyńska
• Sekretarz: Dr n. med. Marzena Funkowicz
• Członek: Lek. med. Piotr Łacwik

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Prof dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
• Członek: Dr n. med. Dorota Kierszniewska-Stępień
• Członek: Mgr Ewa Pniewska

Siedziba Oddziału:

Oddział Łódzki
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź

tel: +4842 67 76 951
fax: +4842 67 76 934
e-mail: oddzial.lodzki@pta.med.pl