Zebranie wyborcze oddziału – 26 czerwca 2018 r.

w Sali Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ul. Matejki 6, 50-333 Wrocław

Rozpoczęcie spotkania godzina 18.30

 

Zarząd Oddziału (kadencja 2015 – 2018):

 

Przewodniczący:

Dr Rafał Dobek

 

• Wiceprzewodnicząca: Dr n. med. Krystyna Gietkiewicz
• Skarbnik: Lek.med. Krzysztof Gomułka
• Sekretarz: Dr n. med. Grzegorz Gąszczyk
• Członek: Dr hab. n. med. Marita Nittner-Marszalska 

Komisja Rewizyjna:

• Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek
• V-ce Przewodnicząca: Dr n. med. Antonina Gawlik
• Członek: Dr n. med. Wojciech Barg

Siedziba Oddziału:

Oddział Dolnośląski
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
ul. Traugutta 57/59
50-417 Wrocław
e-mail: oddzial.dolnoslaski@pta.med.pl