Na zebraniu w dniu 18 października 2012 r. Zarząd Główny podjął uchwałę o powołaniu poniższych Komisji i Grup Roboczych w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Alergologicznego:

Grupa Robocza ds. kontaktu i współpracy z Polskim Towarzystwem Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej

 1. Prof. Andrzej Emeryk
 2. Prof. Piotr Kuna
 3. Prof. Rafał Pawliczak
 4. Prof. Barbara Rogala
 5. Dr hab. Maciej Kupczyk

Komisja ds. Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego z Alergologii

 1. Prof. Jerzy Kruszewski
 2. Prof. Barbara Rogala
 3. Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz

Komisja Historyczna PTA

 1. Prof. Krzysztof Buczyłko
 2. Prof. Jerzy Kruszewski
 3. Prof. Krystyna Obtułowicz
 4. Prof. Zenon Siergiejko
 5. Dr Piotr Rapiejko
 6. Prof. Janusz Patkowski

Komisja ds. grantów

 1. Prof. Z. Bartuzi
 2. Prof. Barbara Rogala
 3. Prof. Marek Kulus
 4. Prof. Piotr Kuna
 5. Dr Michał Panek

Zespół Programowy PTA w zakresie edukacji alergologicznej

 1. Prof. Jerzy Kruszewski
 2. Prof. Bolesław Samoliński
 3. Prof. Marek L. Kowalski
 4. Prof. M. Czarnecka-Operacz
 5. Prof. Rafał Pawliczak
 6. Dr hab. Maciej Kupczyk

Komisja ds. ew. połączenia Towarzystw

 1. Prof. Barbara Rogala
 2. Prof. Rafał Pawliczak
 3. Prof. Marek L. Kowalski
 4. Prof. Andrzej Emeryk
 5. Prof. Piotr Kuna