Nagroda ta jest przyznawana przez Komisję ds. grantów PTA w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną nie wcześniej niż w 2016 roku, a zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać: autor pracy, a w wyjątkowych sytuacjach zamiast autora zgłoszenia pracy może dokonać: promotor, dziekan wydziału uczelni lub dyrektor instytutu naukowego.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania:

Szczegółowy regulamin konkursu „Nagroda PTA im. prof. M. Obtułowicza za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie alergologii”.