Artykuł EAACI dla Członków PTA

Artykuł EAACI dla Członków PTA

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem Scaling up Strategies of the Chronic Respiratory Disease Programme, opublikowanym w czasopismach EAACI (Allergy, PAI – Pediatric Allergy and Immunology oraz CTA – Clinical and Translational Allergy). Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej udostępniła ten artykuł dla wszystkich Członków PTA.

Do pobrania: CTA Paper Scaling up Strategies of the Chronic Respiratory Disease Programme

8 maja 2019 roku spotykamy się na XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która odbywa się pod hasłem „Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę”.